Thanh tấm panel nhôm định hình ACSH2H

Nhập thông tin & nhận báo giá nhanh qua Email

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

Mô tả

ACSH2H
ACSH2H
ACSH2H-1-ban-ve
ACSH2H-1-ban-ve
Thương hiệu Phụ kiện Model
MISUMI Tấm Panel ACSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel ACSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel ACSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel ACSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]
MISUMI Tấm Panel PASH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PASH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PASH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PASH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]
MISUMI Tấm Panel PCTSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1,​1.5,​2]
MISUMI Tấm Panel PYSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1.5]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1.5]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1.5]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,​1.5]
MISUMI Tấm Panel UPSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel UPSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel UPSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel UPSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2]

 

Chia sẻ nhận xét của bạn về “Thanh tấm panel nhôm định hình ACSH2H”

Bạn đang băn khoăn cần tư vấn ? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên QUANG MINH sẽ liên hệ & trả lời bạn sớm nhất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.