Tấm Panel nhôm định hình PASUS2H

Nhập thông tin & nhận báo giá nhanh qua Email

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

Mô tả

PASUS2H
PASUS2H
PASUS2H-1-bsn-ve
PASUS2H-1-bsn-ve
Thương hiệu Phụ kiện Model
MISUMI Tấm Panel PASUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PASUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
MISUMI Tấm Panel PASUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PASUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
MISUMI Tấm Panel PASUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PASUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
MISUMI Tấm Panel PASUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PASUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[3,​4,​5]
MISUMI Tấm Panel PASUS-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]
MISUMI Tấm Panel PHSUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PHSUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
MISUMI Tấm Panel PHSUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PHSUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-P[3,​4,​5]
MISUMI Tấm Panel PHSUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PHSUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
MISUMI Tấm Panel PHSUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[5-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PHSUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-895/1]-G[5-495/1]-P[3,​4,​5]
MISUMI Tấm Panel PHSUS-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]
MISUMI Tấm Panel PMSUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PMSUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PMSUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PMSUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PMSUS-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1

 

Chia sẻ nhận xét của bạn về “Tấm Panel nhôm định hình PASUS2H”

Bạn đang băn khoăn cần tư vấn ? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên QUANG MINH sẽ liên hệ & trả lời bạn sớm nhất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.