Tấm Panel nhôm định hình MPBD10

Nhập thông tin & nhận báo giá nhanh qua Email

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

Mô tả

MPBD10
MPBD10
MPBD10-1-ban-ve
MPBD10-1-ban-ve
Thương hiệu Phụ kiện Model
MISUMI Tấm Panel MPBD10-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S
MISUMI Tấm Panel MPBD15-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S
MISUMI Tấm Panel MPBD20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S
MISUMI Tấm Panel MPBDA10-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-U[0,​10,​20,​30]
MISUMI Tấm Panel MPBDA15-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-U[0,​10,​20,​30]
MISUMI Tấm Panel MPBDA20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-U[0,​10,​20,​30]
MISUMI Tấm Panel MPBDB10-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel MPBDB15-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel MPBDB20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel MPBDC10-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel MPBDC15-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel MPBDC20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel MPBH10-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-E[15-60/1]-S[15-60/1]-X[15-60/1]-Y[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel MPBH15-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-E[15-60/1]-S[15-60/1]-X[15-60/1]-Y[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel MPBH20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-E[15-60/1]-S[15-60/1]-X[15-60/1]-Y[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel MPBHA10-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-S[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel MPBHA15-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-S[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel MPBHA20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-S[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel MPBHB10-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel MPBHB15-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel MPBHB20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel MPBHC10-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel MPBHC15-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel MPBHC20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-S-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel PBD12-[200-1200/1]-[200-1000/1]
MISUMI Tấm Panel PBD16-[200-1200/1]-[200-1000/1]
MISUMI Tấm Panel PBD20-[200-1200/1]-[200-1000/1]
MISUMI Tấm Panel PBDA12-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-U[0,​10,​20,​30]
MISUMI Tấm Panel PBDA16-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-U[0,​10,​20,​30]
MISUMI Tấm Panel PBDA20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-U[0,​10,​20,​30]
MISUMI Tấm Panel PBDB12-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel PBDB16-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel PBDB20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel PBDC12-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel PBDC16-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel PBDC20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel PBH12-[200-1200/1]-[200-1000/1]-E[15-60/1]-S[15-60/1]-X[15-60/1]-Y[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel PBH16-[200-1200/1]-[200-1000/1]-E[15-60/1]-S[15-60/1]-X[15-60/1]-Y[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel PBH20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-E[15-60/1]-S[15-60/1]-X[15-60/1]-Y[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel PBHA12-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-S[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel PBHA16-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-S[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel PBHA20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-S[15-60/1]
MISUMI Tấm Panel PBHB12-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel PBHB16-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel PBHB20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]
MISUMI Tấm Panel PBHC12-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel PBHC16-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]
MISUMI Tấm Panel PBHC20-[200-1200/1]-[200-1000/1]-R[0,​10,​20,​30]-E[15-60/1]-G[15-60/1]-K[15-60/1]-S[15-60/1]-F[10-970/1]-J[10-940/1]

 

Chia sẻ nhận xét của bạn về “Tấm Panel nhôm định hình MPBD10”

Bạn đang băn khoăn cần tư vấn ? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên QUANG MINH sẽ liên hệ & trả lời bạn sớm nhất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.