Thanh giữ Panel nhôm định hình LCPM2H

Nhập thông tin & nhận báo giá nhanh qua Email

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

Mô tả

LCPM2H
LCPM2H
LCPM2H-1-ban-ve
LCPM2H-1-ban-ve
Thương hiệu Phụ kiện Model
MISUMI Thanh giữ Panel LCPM2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPM2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPM4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPM4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPM6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPM6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPM8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPM8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMB2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMB2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMB4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMB4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMB6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMB6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMB8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMB8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMY2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMY2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMY4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMY4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMY6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMY6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMY8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Thanh giữ Panel LCPMY8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]

 

 

Chia sẻ nhận xét của bạn về “Thanh giữ Panel nhôm định hình LCPM2H”

Bạn đang băn khoăn cần tư vấn ? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên QUANG MINH sẽ liên hệ & trả lời bạn sớm nhất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.