Thanh giữ Panel nhôm định hình LCPC-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10]

0