tấm lưới nhôm định hình NETSF4H0

Nhập thông tin & nhận báo giá nhanh qua Email

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

Mô tả

NETSF4H0.05-200
NETSF4H0.05-200
NETSF4H0.05-200-1-ban-ve
NETSF4H0.05-200-1-ban-ve
Thương hiệu Phụ kiện Model
MISUMI Tấm lưới NETSF4H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSF4H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSF6H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSF6H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSF6HV0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSF6HV0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSF8H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSF8H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSFNH0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]
MISUMI Tấm lưới NETSFNH0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,​20]
MISUMI Tấm lưới NETSJ0.5-3.0-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]-B
MISUMI Tấm lưới NETSJ1-6.4-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]-G
MISUMI Tấm lưới NETSJF4H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSJF4H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSJF6H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.9,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSJF6H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSJF6HV0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSJF6HV1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSJF8H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSJF8H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
MISUMI Tấm lưới NETSJFNH0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,​20]
MISUMI Tấm lưới NETSJFNH1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,​20]
MISUMI Tấm lưới NETSUS0.05-200-A[100-1000/1]-B[100-1000/1]
MISUMI Tấm lưới NETSUS0.37-20-A[100-1000/1]-B[100-1000/1]

 

Chia sẻ nhận xét của bạn về “tấm lưới nhôm định hình NETSF4H0”

Bạn đang băn khoăn cần tư vấn ? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên QUANG MINH sẽ liên hệ & trả lời bạn sớm nhất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.