CHÂN TĂNG CHỈNH A-V/A-VS/A-VP/A-VU

0

Tên sản phẩm Chân tăng chỉnh A-V/A-VS/A-VP/A-VU
Vật liệu Inox 304 + Cao su NBR hoặc PVC hoặc Polyurethane
Kích thước ren M6, M8, M10, M12, M16, M20
Đường kính bát Ø 28, 38, 50, 60
Chịu lực (4 chân) 100~1000 kg
Thương hiệu Autocft