CHÂN TĂNG CHỈNH A-TR

0

Tên sản phẩm CHÂN TĂNG CHỈNH A-TR
Vật liệu Thép mạ Niken
Kích thước ren 42, 52, 60
Đường kính bát Ø 127, 147
Chịu lực (4 chân) 12.000 – 20.000 kg
Thương hiệu Autocft