CHÂN TĂNG CHỈNH A-TR HOUSING (CTH)

0

Tên sản phẩm A-TR HOUSING (CTH)
Vật liệu Đồng
Kích thước ren 42, 52, 60
Đường kính bát Ø 147, 157, 167
Xuất xứ Quang Minh ist co.,ltd