CHÂN TĂNG CHỈNH A-PL/A-PLS

0

Tên sản phẩm Chân tăng chỉnh A-PL/A-PLS
Vật liệu Inox 304, Thép mạ Niken
Kích thước ren M12, M16, M20
Đường kính bát Ø 55, 75
Chịu lực (4 chân) 500~1000 kg
Thương hiệu Autocft